Handige scriptietips

 

Samenvatting, voorwoord, inhoudsopgave en inleiding

Een onderzoeksrapport, afstudeeronderzoek of scriptie begint meestal met een  samenvatting. Het doel van de samenvatting is een beknopte weergave van de inhoud van de thesis weer te geven. Zodoende biedt de samenvatting de lezer ook een vooruitblik op de structuur en opbouw van de scriptie. Download hier het complete document.  

-> Onderzoeksvraag (hoofdvraag) en deelvragen afstudeeronderzoek

Als er geen verwachting kan worden gegeven over de resultaten, ligt een onderzoeksvraag (hoofdvraag) in plaats van een hypothese voor de hand. Zorg dat je je onderzoeksvraag goed afbakent, dus dat je precies weet waar het wel en niet over gaat. Download hier het complete document.  

-> Theoretisch kader

Zorg in je theorie of theoretisch kader voor een logische redeneerlijn die vaak breed begint en zich vervolgens toespitst naar het specifieke onderwerp van jouw thesis. Dit komt de structuur van je scriptie ten goede. Download hier het complete document.  

-> Onderzoeksmethode scriptie 

In je onderzoeksmethode leg je uit op welke manier je jouw vragen gaat beantwoorden. Je verantwoordt de opzet van je onderzoek, toont aan waarmee je dat hebt gedaan en bij wie je dat hebt gedaan (respondenten/ proefpersonen). Download hier het complete document.  

-> Resultaten en analyse (betrouwbaarheid en validiteit)

In dit hoofdstuk van je scriptieonderzoek beschrijf je kort de analyses die zijn uitgevoerd. Je gaat ook in op de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek. Download hier het complete document.  

-> Conclusie en aanbevelingen scriptieonderzoek

In het gedeelte conclusie interpreteer je de resultaten. Wat betekenen de resultaten nu voor de theorie en de praktijk? Download hier het complete document.  

-> Referenties, literatuurlijst, tabellen & figuren, bijlagen

Er bestaan verschillende referentiestijlen. Voor sociaalwetenschappelijke onderzoeksrapporten wordt de APA-stijl van bronverwijzing het meest gebruikt. Download hier het complete document.  

-> Handige websites

Op zoek naar voorbeelden van scripties? Ik wijs je graag op drie sites waar je gratis scripties en scriptievoorbeelden kunt downloaden:

• HBO kennisbank HBO kennisbank is een database vol met voorbeelden van onderzoeken van verschillende studierichtingen.

• Ethesis.net Deze handige site stelt je in staat om zonder aanmelden of inschrijven, gratis scripties te downloaden. De scripties zijn zowel gerangschikt op datum als op onderwerp. Uploaden van je scriptie kan hier ook.

• De Vlaamse scriptiebank De Vlaamse Scriptiebank is een gratis online databank waarin je alle scripties die de voorbije jaren deelnamen aan de Vlaamse Scriptieprijs kunt raadplegen. De kennisbank bevat ongeveer 2000 scriptievoorbeelden uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines.

Denk je meer tips nodig te hebben? Kijk dan eens op:

scriptie.nl
www.mijnzooi.nl
scriptieoverzicht.nl